Barendrecht Truckparking

Truckparkings Rotterdam Exploitatie BV beheert voor de gemeente Barendrecht de Truck Parking.

Voor grote voertuigen zoals vrachtwagens, bussen en voertuigen langer dan 6 meter en/of hoger dan 2.4 meter gelden speciale parkeerregels.

Deze voertuigen mogen op maandag t/m vrijdag van 18:00 uur tot 08:00 uur en op zaterdag en zondag de gehele dag binnen de bebouwde kom van de gemeente Barendrecht uitsluitend op de daarvoor toegewezen plaatsen parkeren. Voor deze parkeerplaatsen is een parkeervergunning verplicht. Binnen de aangegeven tijden is parkeren buiten de aangewezen locaties dan ook niet meer toegestaan voor grote voertuigen. De politie en een particulier beveiligingsbedrijf handhaven hier streng op.

Parkeervergunning

Een parkeervergunning wordt uitgegeven op kenteken. Om in aanmerking te komen voor een vergunning, moet worden voldaan aan een aantal criteria:

 • het betreft een voertuig van een bedrijf wat gevestigd is binnen de gemeente Barendrecht;
 • het betreft een voertuig van een niet binnen de gemeente Barendrecht gevestigd bedrijf, waarvan echter de chauffeur woonachtig is in de gemeente  Barendrecht. De chauffeur moet dan ook als zodanig geregistreerd zijn binnen de gemeente Barendrecht (opname in de BRP (Basis Registratie Personen);
 • bij het toekennen van parkeervergunningen wordt eerst het parkeerterrein gevuld;
 • in aanvulling op het voorgaande punt wordt bij de toewijzing van parkeervergunningen nadrukkelijk rekening gehouden met een doelmatig gebruik van de beschikbare ruimte op het parkeerterrein. Op het parkeerterrein zijn meer plaatsen voor grote vrachtwagens dan voor kleine vrachtwagens beschikbaar. Het kan daarom voorkomen dat het zinvoller is om kleine vrachtwagens te laten parkeren op straat in plaats van op het terrein;
 • per bedrijf kunnen maximaal drie parkeervergunningen worden verkregen;
 • er wordt geen parkeervergunning verstrekt voor incidentele / eenmalige parkeerders;
 • een parkeervergunning wordt verstrekt op basis van het kenteken van het voertuig, tenzij de aanvrager kan aantonen of aannemelijk kan maken dat er gebruik gemaakt wordt van frequent wisselende voertuigen;
 • de gemeente Barendrecht bepaalt waar geparkeerd mag worden. De aanvrager heeft hier geen keuze in;
 • de parkeervergunningen worden verstrekt op basis van volgorde van binnenkomst en beschikbaarheid van parkeerplaatsen;
 • voor grote voertuigen met een verlengde lengte tot circa 25 meter geldt dat enkel een parkeervergunning kan worden verstrekt voor het parkeren op straat;
 • als er geen parkeercapaciteit meer beschikbaar is, wordt de aanvrager op een wachtlijst geplaatst;
 • er worden niet meer parkeervergunningen afgegeven dan er parkeerplaatsen beschikbaar zijn;
 • ieder jaar wordt opnieuw bekeken of een betere en meer efficiënte toedeling van de verleende parkeervergunningen wenselijk is. Parkeervergunningen worden hierbij niet ingetrokken maar mogelijk wordt een andere parkeerplaats toegewezen;
 • ten behoeve van voertuigen met een gevaarlijke lading wordt geen parkeervergunning verstrekt.

Kosten

Wat zijn de kosten van een parkeervergunning? 
 
Voertuigtype met tarief per jaar
Bakwagens en bestelwagens (< 10 meter) op parkeerterrein - € 544,00
Vrachtwagen / aanhanger combinatie parkeerterrein - € 989,50 
Trekker / oplegger combinatie parkeerterrein   -  € 989,50 
Parkeren op straat  - € 495,00   
Het tarief op straat is voor alle soorten vrachtwagens gelijk.

Aanvragen

De parkeervergunning dient schriftelijk aangevraagd te worden bij Truckparkings Rotterdam Exploitatie BV 

U kunt het aanvraagformulier hieronder downloaden.  
 
Het volledig ingevulde aanvraagformulier zenden naar: 

Truckparkings Rotterdam Exploitatie BV 
O.v.v. Barendrecht  
Hazeldonk 6035
4836 LA Breda
 

Locatie

Het vrachtwagenparkeerterrein is gelegen ten noorden van rijksweg A15 en aan de oostzijde van de 1e Barendrechtseweg gerealiseerd, dit terrein is afgesloten en alleen toegankelijk voor vergunninghouders. Daarnaast wordt in beperkte mate toegestaan om langs de openbare weg op bedrijventerreinen te parkeren met een vrachtauto. Hier wordt een parkeervergunning toegekend op wegvak. De parkeervergunning is of geldig voor het vrachtwagenparkeerterrein of voor het parkeren langs de openbare weg, maar niet voor beide. 

Achtergrond en opzet vrachtwagenparkeersysteem 

Om de aanhoudende overlast van geparkeerde vrachtwagens in de gemeente Barendrecht tegen te gaan is een gereguleerd vrachtwagenparkeersysteem ingevoerd. Aan de invoering van dit systeem is een ruime periode van voorbereiding vooraf gegaan. Hierbij heeft de gemeente Barendrecht uitvoerig overleg gevoerd met onder meer brancheorganisaties, de Vereniging voor Barendrechtse Ondernemers (VBO), de politie en andere belanghebbenden. 

Contact:

info@truckparking-rotterdam.com